Helyi Választási Iroda tagged posts

ÖNKORMÁNYZATI (NEMZETISÉGI KÉPVISELŐI) VÁLASZTÁS EREDMÉNYE (2014)

HÍREK§ VÁLASZTÁSI HÍREK

növ_2014

Tovább olvasom ...

ÖNKORMÁNYZATI (KÉPVISELŐK) VÁLASZTÁS EREDMÉNYE (2014)

HÍREK§ VÁLASZTÁSI HÍREK

onkve_kpvt_2014

Tovább olvasom ...

ÖNKORMÁNYZATI (POLGÁRMESTER) VÁLASZTÁS EREDMÉNYE (2014)

HÍREK§ VÁLASZTÁSI HÍREK

 

onkve_2014

Tovább olvasom ...

2014. évi országgyűlési választások

HÍREK§ VÁLASZTÁSI HÍREK

 

 • Tájékoztató filmek

Tovább olvasom ...

A 2014. április 6-i országgyűlési képviselők választásának választási szervei Valkó nagyközségben

HÍREK§ VÁLASZTÁSI HÍREK

Helyi Választási Iroda:

 • helye: 2114 Valkó, Rákóczi utca 3.
 • telefonszáma:  06 28 483 443
 • vezetője: dr. Filipsz Andrea
 • igazgatási helyettese: Farkasné Széles Rita
 • informatikai helyettese: Rádóczki Mária
 • pénzügyi felelőse: Szöllősi Antalné

 

Szavazatszámláló Bizottság

1. számú szavazókör: helye: Általános Iskola tanterem 2114 Valkó, Szabadság út 45.

 • SZSZB elnöke: Rozsnyainé Barabás Cecília
 • elnökhelyettes: Gugó Julianna
 • tag: Balta László
 • póttag: Juhász József Mihályné

 

2. számú szavazókör: helye: Általános Iskola étterem 2114 Valkó, Szabadság út 45.

akadálymentesített, átjelentkezettek szavazására kijelölt szavazókör

 • SZSZB elnöke: Bene Sándor
 • elnökhelyettes: Farkas János
 • tag: Papp János
 • póttag: Papné Palcsovics Eszter

Tovább olvasom ...

Valkó Nagyközség Önkormányzata, a képviselői létszám meghatározása

HÍREK§ VÁLASZTÁSI HÍREK

HATÁROZAT

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megállapítom, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § c) pontja szerint a 2014. január 1. napján meghatározott 2.397 fős lakosságszámra tekintettel a Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak száma 6 fő.

unnamed

Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmazó egyszerűsített döntést ellenérdekű fél hiányában – a közigazgatási hatósági eljárás szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdése a) pontja alapján hoztam.

Dr...

Tovább olvasom ...

A Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2013. (VII.23.) HATÁROZATA

§ VÁLASZTÁSI HÍREK

valasztas 2014Nagyközség területén a 2014. évi általános országgyűlési választáson alkalmazásra kerülő szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiség címét a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése alapján a e határozat mellékleteként állapítom meg.

Ugyanezen törvény 78. §-ának rendelkezése szerint Valkó nagyközségben a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok a Móra Ferenc Általános Iskola 02. számú szavazókörben szavazhatnak.

Döntésem ellen a határozat közzé tétételétől számított 15 nap alatt nyújtható be fellebbezés a Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez (2114 Valkó, Rákóczi u. 3.).

A HATÁROZAT,  indoklás és a körzetmutató lista letöltése:

Tovább olvasom ...

©2013 idStudio & SMThemes.com