Valkó Nagyközség Önkormányzata, a képviselői létszám meghatározása

HÍREK§ VÁLASZTÁSI HÍREK

HATÁROZAT

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megállapítom, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § c) pontja szerint a 2014. január 1. napján meghatározott 2.397 fős lakosságszámra tekintettel a Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak száma 6 fő.

 

unnamed

 

Az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmazó egyszerűsített döntést ellenérdekű fél hiányában – a közigazgatási hatósági eljárás szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdése a) pontja alapján hoztam.

Dr. Filipsz Andrea
jegyző

Valkó, 2014. február 4.

 

 

Tisztelt Lakosság!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 210. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati megválasztandó képviselők számának meghatározásáról szóló jegyzői határozat ellen fellebbezési lehetőség nincs, azonban kifogást a Helyi Választási Bizottsághoz lehet benyújtani (2114 Valkó, Rákóczi u. 3.)

Valkó, 2013. február 5.

dr. Filipsz Andrea
Helyi Választási Iroda
vezetője

 

 

©2013 idStudio & SMThemes.com