általános iskolai beiratkozás tagged posts

HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL (2018)

HÍREK | Nincs hozzászólás

Tovább olvasom ...

HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁSRÓL (2016/2017)

HÍREK | Nincs hozzászólás

Document-page-001

Tovább olvasom ...

HIRDETMENY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEíRATÁSRÓL

HÍREK | Nincs hozzászólás

HIRDETMÉNY

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁSRÓL

A 2014/2015. tanévre történő beíratás időpontja :

2014. április 28. (hétfő) 8-18 óra között

2014. április 29. (kedd) 8-18 óra között

2014. április 30. (szerda) 8-18 óra között

A benyújtott jelentkezést az intézmény vezetője érdemben köteles elbírálni és döntését a szülővel írásban közölni. Az intézmény vezetőjének határozatban foglalt döntése ellen a szülő jogorvoslattal élhet. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (2)-(3) bekezdése alapján a szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül...

Tovább olvasom ...

Tájékoztató az általános iskolai beiratkozásról!

HÍREK | Nincs hozzászólás

A Pest Megyei Kormányhivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve meghatározta és közzétette a 2014/2015. tanévre vonatkozóan a Pest megyei általános iskolák felvételi körzetet és a pedagógiai szakszolgálatok működési területét.

A felvételi körzetek meghatározása a Pest megyében működő 187 települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok véleményének, javaslatának figyelembe vételével történt. A felvételi körzetek meghatározásával kapcsolatban ugyan jogszabály nem nevesíti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ véleményének megkérését, a Kormányhivatal tiszteletben tartva a fenntartói feladatokat és jogokat, a megyei t...

Tovább olvasom ...

©2013 idStudio & SMThemes.com

  .