Napköziotthonos Óvoda óvodavezető munkakör betöltésére pályázatot hirdet …

§ PÁLYÁZATOK

psd-news-icon

Valkó Nagyközség Önkormányzata

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Napköziotthonos Óvoda óvodavezető

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2013.05.01. – 2018.04.30. napjáig szól.

 

A munkavégzés helye:

Pest megye Valkó, Isaszegi u. 1/a.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormány rendeletben foglaltakra.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, az 2011. évi CXC. törvény 67.§ (1) bek. a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 • A pályázott területhez kapcsolódó munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat,
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • Büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • képesítést igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztések elképzelések
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, pályázatát az eljárásban résztvevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2013. május 1. napjától betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan érdeklődni a 06-28/483-443 telefonszámon lehet.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Valkó Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (2114 Valkó, Rákóczi u. 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 483/2013 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető
 • Személyesen: Valkó Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (2114 Valkó, Rákóczi u. 3.) munkaidőben (hétfő, kedd, csütörtök 8-15,30, szerda 8-17,30, pénteken 8-13 óra)

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.valko.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. március 29.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

©2013 idStudio & SMThemes.com