Móra Ferenc Általános Iskola pályázatot hirdet

§ PÁLYÁZATOK

Móra Ferenc Általános Iskola – Valkó
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Móra Ferenc Általános Iskola
általános iskola felső tagozat matematika-fizika szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2114 VALKÓ, Szabadság út 43-45.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

matematika-fizika tantárgy oktatása felső tagozaton

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, matematika-fizika,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz
  • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Móra Ferenc Általános Iskola – Valkó címére történő megküldésével (2114 Valkó, Szabadság út 43-45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31-1-2012 , valamint a munkakör megnevezését: matematika-fizika szakos általános iskolai tanár.

vagy

  • Elektronikus úton Szekeres Péterné részére a [email protected] E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. április 23.

A pályázati kiírás megtekinthető az alábbi oldalakon:

 


©2013 idStudio & SMThemes.com