FELHÍVÁS, LOVAK VÉRVIZSGÁLATÁRA!

HÍREK | Nincs hozzászólás

Tisztelt Lótulajdonos!

A lovak háromévenkénti fertőző lóbetegségek – (fertőző kevésvérűség, takonykór) – felderítésére irányuló vérvizsgálatára ez év novemberében kerül sor. A vizsgálatokat a 41/1997.FM.r. 1. sz. melléklet 195. § írja elő.

A vérvétel és vérvizsgálat költsége teljes egészében a ló tulajdonosát terhelik, melyek két részből tevődnek össze:

  • Mintavétel költsége (kiszállás költsége, mintavétel munkadíja, anyagi költség)
  • Vérminták intézeti vizsgálati díja.

A vérmintát vevő állatorvos munkadíjának, illetve kiszállási költségének megállapítása során az állatorvosnak figyelembe kell vennie a kiszállás távolságát és a szolgáltatás teljesítésének időpontját (hétköznap, munkaidőben vagy munkaidőn túl, illetve hétvégén).

A lovak vérvétele két formában történhet:

  • összevezetéses formában: helyben szokásos módon meghirdetve, lebonyolítva, illetve
  • lovak tartási helyén, amennyiben Ön ezt az ellátó állatorvostól kéri.

Felhívom a lótartók figyelmét, hogy a tulajdonában lévő ló vagy lovak vizsgálatát 2013. november 30-ig el kell végeztetni.

A fenti határidőt követően minden felügyeletünk alá tartozó településen ellenőrizni fogjuk az elvégzett vizsgálatokat. Azokban az udvarokban, ahol nem végeztették el a kötelevizsgálatokat pénzbeli szankciót alkalmazunk (tulajdonost sújtó bírság 75.000 Ft-tól 225.000 Ft-ig terjedhet).

Kérünk mindenkit, hogy a fent leirt, vizsgálati akció eredményes lebonyolítása érdekében mielőbb keresse meg állatorvosát.

Az elrendelt kötelező vizsgálatok jogszabályi alapja: Állategészségügyi Szabályzat 41./1997. FM. rendelet 195. § (1), (2) bekezdése, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 18 § (1) bekezdés j pontja.

 

Gödöllő 2013. október 30.

dr. Koraleviecz Zsuzsanna

járási főállatorvos

Gödöllői Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Szóljon hozzá!

©2013 idStudio & SMThemes.com

  .