Vállalkozóvá válást elősegítő pályázat

HÍREK | Nincs hozzászólás

PÁLYÁZAT

Vállalkozóvá válást elősegítő,

2 millió Ft-ig terjedő vissza nem térítendő tőkejuttatás támogatás elnyerésére

 

Pályázat benyújtására az jogosult aki legalább egy hónapja folyamatosan álláskereső vagy rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül és

aki önmaga foglalkoztatását

a)     egyéni vállalkozás keretében, vagy

b)     új induló gazdasági társaság keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy

c)     gazdasági társasághoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy

d)    mezőgazdasági őstermelőként oldja meg

 

és rendelkezik a vállalkozás indításához – a beruházás költségének legalább 20 százalékát elérő – saját forrással,

 

A támogatás keretében elszámolható költségek (beruházás):

Egyéni vállalkozás és mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetén:

-Tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai eszközök, szoftverek, haszon- és mezőgazdasági haszongépjárművek, stb.) beszerzése

– Tenyészállatok

– Mezőgazdasági művelésre alkalmas földterület vásárlása

– Építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási munkálatok

– Egyéb (egyenként 50 ezer Ft egyedi érték alatti) tárgyi eszközök

– Forgóeszközökön belül készletek vásárlása: a teljes fejlesztési költség legfeljebb 30 %-a

 

Gazdasági társaság alapítása esetén:

– a jegyzett tőke/törzsbetét befizetése.

 

Gazdasági társasághoz való csatlakozás esetén:

– a jegyzett tőke/törzsbetét növelése

 

A támogatás igénylésének elbírálásánál előnyt élvez:

–          leghátrányosabb helyzetű településen megvalósuló önfoglalkoztatás,

–          termelő, vagy idegenforgalmi tevékenység,

–          szakképzettségének megfelelő tevékenység végzésére vállalkozik,

–          ha tartósan regisztrált álláskereső, vagy pályakezdő, vagy 50 év feletti álláskereső.

 

Nem támogatható tevékenységek: kocsmák, italboltok, játéktermek, nyerőgépek üzemeltetése.

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2014. március 28.

További információ a pályázattal kapcsolatban:

Szilágyiné Ómajtényi Edit

0670/770-6979

Címke:  

Szóljon hozzá!

©2013 idStudio & SMThemes.com

  .