PÁLYÁZATI KIÍRÁS – JEGYZŐ

HÍREK§ PÁLYÁZATOK

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Jegyző – Valkó Nagyközségi Polgármesteri Hivatal

2114 Valkó, Rákóczi utca 3.

A Közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól 6 hónapos próbaidő kikötésével
A munkavégzés helye: Pest megye, 2114 Valkó, Rákóczi utca 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Valkó Nagyközségi Polgármesteri Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselőivel szemben. A 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6 fő.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Főiskola, Főiskolai, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés
 • közigazgatásban legalább 3 éves szakmai gyakorlat
 • Közigazgatási vagy jog szakvizsga
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

Elbírálásnál előnyt jelent:

 • B kategóriás jogosítvány
 • közbeszerzési ismeretek
 • pályázati eljárásban gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó igazolások:

 • 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. sz. mellékletére
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga meglétét igazoló okirat másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról
 • a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai és vezetői elképzelés

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sziráki Szilárd polgármester nyújt a 28 483-443 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton: a pályázatnak a Valkó Nagyközségi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2114 Valkó, Rákóczi u. 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerelő azonosító számot: KTV30566, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
 • Személyesen: Sziráki Szilárd polgármesternél, Pest megye, Valkó, Rákóczi utca 3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.media-valko.hu

2015. április 17.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti.

kozigallas.gov.hu

©2013 idStudio & SMThemes.com