ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS TÁMOGATÁSI PROGRAM (ODÁP)

HÍREK | Nincs hozzászólás

Az NMHH mindenben segít, hogy Ön és családja is élvezhesse a digitális televíziózás előnyeit.  A felmérések szerint Magyarországon a háztartások 11 százaléka érintett az átállásban. Ezek azok a háztartások, melyek jelenleg kizárólag analóg földfelszíni vétellel tévéznek, vagyis szoba- vagy tetőantennával, előfizetési díj nélkül csak az M1, az RTL Klub és/vagy a TV2 adását fogják.

csatorna

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság fontosnak tartja, hogy a televízió segítségével mindenki egyenlő eséllyel jusson hozzá az információkhoz és a kulturális javakhoz. Ennek értelmében senki nem maradhat televízióadás nélkül, még az sem, akinek anyagi lehetőségei korlátozottak.

A hagyományos, analóg földfelszíni vétellel televíziózó háztartásokból a szociálisan leginkább rászorultak közé tartozók állami segítség nélkül vélhetően nem, vagy csak nagy áldozatok árán tudnák kifizetni a digitális vételhez való hozzáférést, ezért számukra az állam a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságon (NMHH) keresztül segítséget nyújt az átállásban.

A Digitális Átállás Támogatási Program keretében azok, akik a Magyar Államkincstár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetőleg a helyi önkormányzat adatai alapján rászorulnak, állami segítséggel juthatnak hozzá a digitális műsorszórás vételéhez szükséges eszközökhöz.

A Digitális Átállás Támogatási Programban az a személy kaphat támogatást, aki

  • az alábbi szociális ellátások egyikében részesül:

a) rendszeres szociális segélyt;

b) lakásfenntartási támogatást;

c) ápolási díjat kap;

d) időskorúak járadékában;

e) saját jogon nevelési ellátásban;

f) fogyatékossági támogatásban;

g) vakok személyi járadékában;

h) saját jogon kapott hadigondozotti pénzellátásban;

i) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül; illetve

j) 2013. évben tölti be a 70. életévét (vagy ennél idősebb), és számára az ONYF által folyósított nyugellátás, nyugdíjszerű szociális ellátás, egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét, azaz 57 000 forintot.

és állandó lakóhelyén csak hagyományos módon – ingyenesen és előfizetői szerződés nélkül – televíziózik

azaz kizárólag olyan televíziója van, amelyet hagyományos szoba- vagy tetőantennával használ, és mindössze az m1, az RTL Klub, a tv2 és esetleg egy helyi televízió műsorait fogja (úgynevezett: analóg földfelszíni vétel).

Ha az igénylési címen egy háztartásban többen is megfelelnek a fenti igénylési feltételeknek, akkor közülük csak egy személy igénylése fogadható el. Egy háztartásba ugyanis csak egy támogatás adható.

Az NMHH létrehozta az ún. rászoruló felhasználók nyilvántartását, amelyben azok szerepelnek, akik a fent jelzett szociális, illetve nyugellátások valamelyikében részesülnek. Az NMHH a rászorulók adatait 2012 novemberében kérte meg az adatszolgáltatóktól (MÁK, ONYF, helyi önkormányzatok). Ez alapján a hatóság felmérői két ütemben, a lekapcsolási időpontokhoz igazodva

 I. ütem 2013. június 15-ig,
II. ütem 2013. augusztus 31-ig

felkeresik a rászorultakat, hogy tájékoztatást nyújtsanak a digitális átállásról, az állami támogatásra való jogosultság feltételeiről, az igénybe vehető választható támogatási formákról, és segítsenek az erre vonatkozó igénylőlap kitöltésében. Az Ön lakóhelyén jelzett lekapcsolási időpontot az alábbi linken tudja megtekinteni: 

mikor

 

Az a rászoruló, aki az állami támogatás lehetőségéről a felmérők közreműködésével nem szerzett tudomást, illetve az a rászoruló, aki 2012. november 15.-e után vált rászorulttá, 2013. április 30. napjától nyújthat be igénylőlapot a támogatás igénylése céljából.

Az igénylőlap és annak kitöltéséhez kapcsolódó fontos és elolvasásra szánt anyagokat a jobb oldali menü, letölthető dokumentumok ablakában gyűjtöttük össze. A weblapról letölthető igénylőlap választása esetén az Ön állandó lakhelyén elérhető, igénybe vehető támogatási formákról a [email protected] címen, illetve a 06 80 38 39 40-es ingyenesen hívható számunkon tudunk Önnek felvilágosítást adni.

A fent megadott elérhetőségeken igénylési egységcsomag is kérhető, melyben a személyre szabott támogatási formákról nyújtott tájékoztatás mellett bérmentesített borítékot is küldünk az igénylőlap mellé.

Igénylőlapot az igénylő igénylési címe (állandó lakóhelye) szerinti lekapcsolási időpontot követő 30. napig van módja beküldeni az NMHH számára.

Az igénylőlapokat az alábbi címre kérjük megküldeni:

Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság
Debrecen
Pf.: 230 4001

Az állami támogatás a közszolgálati műsorok (m1, m2, Duna, Duna World) vételét biztosítja és nem pénzbeli juttatás. Az új, digitális adások vételét lehetővé tevő eszközök (antenna, kábel, dekóder) telepítésének támogatását jelenti.

Amennyiben úgy találta, hogy megfelel a fent ismertetett igénylési feltételeknek, és szeretné igényelni az állami támogatást, vagy szeretné megtudni, hogy szerepel-e a rászorultak nyilvántartásában, – akkor kérjük, hogy az igényléshez szükséges további személyre szabott információért hívja ingyenes zöldszámunkat.

INGYENES ZÖLDSZÁM: 06 80 38 39 40

www.digitalisatallas.hu

Szóljon hozzá!

©2013 idStudio & SMThemes.com

  .